Du lịch Hàn Quốc

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ mở rộng đối tượng được xét cấp thị thực đi lại vào Hàn Quốc nhiều lần và giản lược thủ tục thị thực.

Cụ thể, từ ngày 10-7, thời gian được xét cấp thị thực dành cho khách du lịch đăng ký thông qua các công ty du lịch được chỉ định được rút xuống còn năm ngày làm việc đối với khách du lịch thông thường; ba ngày làm việc đối với khách đi theo diện du lịch khen thưởng. Ngoài ra, đối tượng được xét cấp thị thực vào Hàn Quốc nhiều lần sẽ được mở rộng.

Theo KTO, năm 2016 du khách Việt đến Hàn Quốc đạt hơn 251.000 người, tăng 54,5% so với năm 2015. Từ đầu năm đến nay tổng lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc hơn 177.000 người, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo PLO