Cách tái chế quần áo ở Nhật Bản

Sinh sống và làm việc ở nước ngoài sẽ làm cho bạn tiêu tốt nhiều chi phí hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở Nhật Bản. Việc sắp xếp đồ đạc, quần áo và tái sử dụng nó cũng là một việc làm rất quan trọng. Bạn cần phải sắp xếp tất cả những thứ mua được trong những lần giảm giá đáng kể vào ngăn kéo duy nhất của bạn. Tuy nhiên, nếu nó đầy thì sao? Cần có biện pháp tái chế nó.